Kohtuasi F-84/08: 17. oktoobril 2008 esitatud hagi — Cerafogli versus EKP