Kirjalik küsimus E-1024/09, mille on esitanud Marco Cappato (ALDE), Marco Pannella (ALDE) ja Donato Tommaso Veraldi (ALDE) komisjonile. Kaitseministeeriumi avaliku teenistuse konkurssidel edukalt osalenute tööle võtmata jätmine