Komisjoni määrus (EÜ) nr 649/2009, 23. juuli 2009 , millega kohandatakse teatavaid 2009. aasta püügikvoote nende ühest aastast teise ülekandmise tõttu