Kohtuasi T-489/08: 17. novembril 2008 esitatud hagi — Power-One Italy versus komisjon