Euroopa Majandus- ja Sotisiaalkomitee kodukorra kodifitseeritud versioon (jõustunud 24. oktoobril 2006 )