Kohtuasi C-135/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 12. märtsil 2020 – JS versus Câmara Municipal de Gondomar