Sadamate loetelu Euroopa Liidu liikmesriikides, kus kalatoodete lossimine ja ümberlaadimine on lubatud ja sadama teenused kättesaadavad kolmandate riikide kalalaevadele, vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 5 (2)