Pisemne zapytanie E-008974/11 James Elles (ECR) do Komisji. Wewnątrzwspólnotowe prawo zobowiązań