Kirjalik küsimus E-1396/09, mille on esitanud Syed Kamall (PPE-DE) komisjonile. Alexis Sinduhije olukord Burundis