Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 15. juunil 2007 . aastal toimunud istungil esitatud arvamus juhtumit nr COMP/38.784 — Wanadoo España v. Telefónica käsitleva otsuse eelnõu kohta — Ettekandja: Ühendkuningriik