Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 10. aprill 2008. Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 10. aprill 2008.#adidas AG ja adidas Benelux BV versus Marca Mode CV ja teised.#Eelotsusetaotlus: Hoge Raad der Nederlanden - Madalmaad.#Kaubamärgid - Direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõike 1 punkt b ja artikli 5 lõige 2 ning artikli 6 lõike 1 punkt b - Vaba kasutatavuse nõue - Kolme triibu kaubamärk - Kahe triibu motiivi kui kaunistuse kasutamine konkurentide poolt - Etteheide kaubamärgi kahjustamise ja lahjendamise kohta.#Kohtuasi C-102/07.