Kirjalik küsimus E-5356/09, mille on esitanud Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Lääne-Sahara aktivisti Sultana Jaya kinnipidamine Marokos