Kirjalik küsimus E-4100/08, mille on esitanud Maria Matsouka (PSE) komisjonile. Avalikke teenuseid osutavate ettevõtete ja riigiasutuste (DEKO) hindade tõus lämmatab Kreeka kodanikke