Kohtuasi T-36/08: Esimese Astme Kohtu 4. märtsi 2009 . aasta määrus – Furukawa Electric North America versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SLIM LINE)