Kohtuasi F-15/07: 27. veebruaril 2007 esitatud hagi — K versus parlament