Zaak T-831/19: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2021 — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA – Ouder Uniewoordmerk en ouder internationaal beeldmerk 42 BELOW – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Relevant publiek – Soortgelijke waren en diensten – Overeenstemmende tekens – Globale beoordeling van het verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]