Padomes Lēmums (ES) 2019/1949, kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2019. gada 25. novembris), ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, un atceļ un aizstāj Lēmumu (ES) 2019/1393