TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1949, priimtas bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku, 2019 m. lapkričio 25 d. kuriuo priimamas kitų asmenų, kuriuos Taryba siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašas ir kuriuo panaikinamas bei pakeičiamas Sprendimas (ES) 2019/1393