Neuvoston Päätös (EU) 2019/1949, tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi, ja päätöksen (EU) 2019/1393 kumoamisesta ja korvaamisesta