Ühisel kokkuleppel Komisjoni Ametisseastuva Presidendiga Tehtud Nõukogu otsus (EL) 2019/1949, 25. november 2019, millega võetakse vastu nimekiri teistest isikutest, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks, ning tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse otsus (EL) 2019/1393