Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1949, přijaté vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise, ze dne 25. listopadu 2019, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise, a kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí (EU) 2019/1393