Kirjalik küsimus E-1424/09, mille on esitanud Sharon Bowles (ALDE) komisjonile. Ühenduse õigussätted, mis käsitlevad kinnisvara kasutamist laenu tagatisena