Kirjalik küsimus E-008366/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) nõukogule. Euroopa Ülemkogu uus hoone