Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Võrdsed võimalused puuetega inimestele