Întrebare scrisă E-6683/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Relațiile UE-SADC