Komisjoni määrus (EÜ) nr 1266/2007, 26. oktoober 2007 , nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ rakenduseeskirjade kohta seoses lammaste katarraalse palaviku tõrje, järelevalve, seire ja teatavate vastuvõtlikku liiki kuuluvate loomade liikumispiirangutega (EMPs kohaldatav tekst)