Komisjoni määrus (EL) nr 1253/2009, 18. detsember 2009 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril