Nõukogu ühismeede 2008/131/ÜVJP, 18. veebruar 2008 , millega pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi