Kohtuasi T-497/09: Üldkohtu 16. detsembri 2010 . aasta määrus — LG Electronics versus Siseturu Ühtlustamise Amet (KOMPRESSOR PLUS) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi KOMPRESSOR PLUS taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)