Mål T-446/15: Tribunalens beslut av den 19 september 2016 – Indecopi mot EUIPO – Synergy Group (PISCO)