Kirjalik küsimus E-2841/08, mille on esitanud Esko Seppänen (GUE/NGL) komisjonile. Riigiabi Volvole