Komisjoni määrus (EÜ) nr 2868/95, 13. detsember 1995, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta