Kirjalik küsimus E-3109/09, mille on esitanud Proinsias De Rossa (PSE) komisjonile. Kolmanda rahapesu tõkestamise direktiivi rakendamine