Kirjalik küsimus E-0025/09, mille on esitanud Robert Kilroy-Silk (NI) komisjonile. Nõustumine prügilatesse ladestamisega