Kirjalik küsimus P-6574/07 Esitaja(d): Mary Lou McDonald (GUE/NGL) komisjonile. Õppeasutused ja veemaksud