/* */

Komisjoni otsus, 22.03.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6453 - CARLYLE / DR.AXEL PAEGER / QUADRIGA CAPITAL IV / AMEOS) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)