Kohtuasi C-526/07 P: Euroopa Kohtu 28. novembri 2008 . aasta määrus — Philippe Combescot versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Kolumbia delegatsiooni juhi ametikoha täitmine — Konkursilt väljajätmine — Kahju hüvitamise nõue — Kahju hüvitamise ulatuse kindlaksmääramine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)