Opinia Komitetu Regionów Pakiet rozszerzenia 2006 — Kraje kandydujące