KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2079/94 av den 18 augusti 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättande av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter