Kirjalik küsimus E-0321/07 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) komisjonile. Maksuparadiis Kariibi mere Saint Eustatiuse saarel ning tingimused seoses selle tulevase staatusega Madalmaade omavalitsusena ja ELi äärepoolseima piirkonnana