94/548/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1993 inzake de toekenning van bijstand uit het cohesie- financieringsinstrument voor een projectfase inzake de bouw van de Egnatia-weg (Igoumenitsa-Pedini) in Griekenland Nr. CF: 93/09/65/016 (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)