Kirjalik küsimus P-1345/09, mille on esitanud Herbert Bösch (PSE) nõukogule. Käibemaksualaste pettuste tõkestamine – nõukogu järeldused, mis käsitlevad kontrollikoja eriaruannet 8/2007