Decizia (UE) 2020/1490 a Consiliului din 12 octombrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE constituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, cu privire la adoptarea procedurilor de soluționare a litigiilor și a codului de conduită pentru arbitri