Kohtuasi T-565/10: 21. detsembril 2010 esitatud hagi — ThyssenKrupp Steel Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Highprotect)