Kirjalik küsimus P-0887/08, mille on esitanud Maria Eleni Koppa (PSE) komisjonile. Inimkaubandus