Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5586 – Sita/Paprec/FPR) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst