Kirjalik küsimus E-0382/08, mille on esitanud Ashley Mote (NI) komisjonile. Maksumaksjate raha kulutati töötajate laste koolidele