Kohtuasi C-341/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 14. juulil 2014 – J. Harmsen versus Burgemeester van Amsterdam