Komisjoni määrus (EÜ) nr 275/2007, 15. märts 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1825/2000, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veiseliha ja veiselihatoodete märgistamisega