Kohtuasi T-632/20: 15. oktoobril 2020 esitatud hagi – OG versus EDA